Privacy Statement Nika Design & Printing

Nika Design & Printing gevestigd aan de Eleolietdijk 12 / 4706 JC / Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

Contactgegevens:

Online adres: www.nikadesignprinting.nl
E-mail: info@nikadesignprinting.nl
Adres: Eleolietdijk 12 / 4706 JC / Roosendaal / Nederland
Hoofdverantwoordelijke: Annika Lauwerijssen, tevens eigenaresse.

Persoonsgegevens die verwerkt worden door Nika Design & Printing:

Wanneer jij je aanmeldt voor het plaatsen van een bestelling wordt er gevraagd om jouw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om jouw bestelling uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op het eigen beveiligde systeem van Nika Design & Printing en in het beveiligde systeem van Mijn Webwinkel, welke de serverbeheerder van Nika Design & Printing is. 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van jou verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens (zoals straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en land)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op de website van Nika Design & Printing

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Nika Design & Printing​ verwerkt:

De website Nika Design & Printing en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze minderjarige bezoeker toestemming heeft gekregen van zijn/haar ouders en/of voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen. Als je ervan overtuigd bent dat Nika Design & Printing zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over minderjarige waarvoor jij verantwoordelijk bent, neem dan contact op via info@nikadesignprinting.nl en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk verwijderd worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden gegevens verwerkt?
Nika Design & Printing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Voor het afhandelen van facturen en betalingen.
- Om contact op te kunnen nemen middels bellen of e-mailen indien nodig met vragen en/of opmerkingen met betrekking tot jouw bestelling.
- Contact met jou op te kunnen nemen als jij een vraag hebt gesteld, waarop een antwoord dient te worden gegeven.
- Om producten (goederen) bij jou af te kunnen leveren.
- Nika Design & Printing verwerkt ook persoonsgegevens met een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte en het voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nika Design & Printing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens, tussen zit.
Nika Design & Printing gebruikt de volgende computerprogramma's of systemen m.b.t. persoonsgegevens:
- Excell t.b.v. de administratie
- Word t.b.v. aangepaste facturen
- Outlook Windows Live Mail t.b.v. e-mail
- Prive back-up systeem t.b.v. opslag administratie
- Mijn Webwinkel by My Onlinestore BV t.b.v. hosting website, klantenaccount en winkelwagen
- ZFG Finance t.b.v. verwerken van de administratie
- SISOW / IDEAL t.b.v. het verwerken van betaling via de webshop

Hoe lang bewaart Nika Design & Printing persoonsgegevens

Nika Design & Printing bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk nodig is om doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Vanwege wettelijke bewaarplicht worden facturen (met persoonsgegevens) 7 jaar bewaard. Na deze 7 jaar worden deze gegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Klantenaccount

Wanneer jij een klantenaccount op de website van Nika Design & Printing hebt aangemaakt heb jij toestemming gegeven voor het bewaren van de persoonsgegevens die jij op dat moment hebt ingevuld. Wil jij om welke reden dan ook dat deze klantenaccount opgeheven wordt, stuur dan een e-mail naar info@nikadesignprinting.nl en ik zorg ervoor dat binnen 14 dagen jouw account verwijderd is en de gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nika Design & Printing verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

- Mijn Webwinkel; voor het verwerken van facturen en bestellingen
- SISOW / IDEAL; voor het verwerken van betalingen
- De belastingdienst; vanwege een wettelijke plicht

Cookies en websitegebruik

Nika Design & Printing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet. Nika Design & Printing gebrukt cookies met een puur technischs functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, de website geoptimaliseerd wordt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast zijn cookies ervoor om jouw surfgedrag bij te houden zodat Nika Design & Printing op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website van Nika Design & Printing is er gevraagd voor toestemming voor het plaatsen van deze cookies. 
Je kunt je afmelden voor deze cookies dor je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nika Design & Printing. Tevens heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Nika Design & Printing een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Nika Design & Printing over jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde persoon of organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar  op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@nikadesignprinting.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in dit geval je pasfoto, MRZ (machine readable zone - de strook met nummers onderaan jouw paspoort), je paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart met een stift of balk. Dit ter bescherming van jouw privacy.
We reageren zo snel mogelijk; maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Beveiliging persoonsgegevens

Nika Design & Printing neemt bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via: info@nikadesignprinting.nl

© 2020 - 2024 NIKADesignPrinting | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel